Milepæler

Reguleringsplanen for Meløya og Skorpa er bygget på respekt for områdets betydning for natur- og rekreasjonsområde. Den ble vedtatt i juni 2012 og legger klare føringer for hvordan vi skal ta vare på denne naturperlen.

Vi som utbygger skal stå for byggingen av to nye broer, infrastruktur og interne veier. Dette spennende arbeidet startet på nyåret i 2017, og første bro mellom Bentneset og Meløya ble åpnet 28. september 2017. Bro nr 2 mellom Meløya og Skorpa ble ferdigstilt sommeren 2019, og de første boligene er under bygging.

September 2017

Bro til Meløya og salgsstart

 

Broen til Meløya ble ferdig og åpnet i september 2017. Dette til glede også for de som bor på Skorpa i dag, da denne erstatter den gamle broen, som er utrangert.

På det første feltet på Skorpa, skal det bygges eneboliger og tomannsboliger – tegnet av det anerkjente arkitektkontoret Niels Torp AS. De har lagt vekt på å skape et enhetlig område i pakt med naturen. Samtidig skal det være variasjon i uttrykk og hustyper samt fleksible planløsninger. Husene er moderne og effektive samtidig som nærheten til naturen er hensyntatt gjennom materialvalg og fysisk plassering av hvert enkelt hus.

De første boligene i felt 1 ligger nå til salgs. Les mer her.

2019

Bro Meløya – Skorpa

 

Mellom Meløya og Skorpa er det bygd en bro nord for dagens atkomstvei – en moderne bro med gang- og sykkelvei, som gjør det trygt å ferdes langs veiene.

2019

Byggestart felt 1

Når broa mellom Meløya og Skorpa står ferdig, er det klart for bygging på felt 1. Infrastrukturen for feltet tilrettelegges slik at i det vi sluttfører arbeidet på broen, kan boligbygging påbegynnes.

Sol, utsikt og vindretninger er tillagt stor vekt i planlegging av husene for å skape best mulig bokvalitet.

2019

Ny offentlig parkeringsplass

 

Utbyggingen skal sikre allmenn ferdsel på Skorpa, også gjennom boligområdene. Vi lager en ny, offentlig parkeringsplass, for å legge til rette for at alle kan bruke friområdene på Skorpa.

2/3 av øya er og skal fortsette å være et rekreasjonsområde for hele Kristiansund, hvor «Valan», som er øyas naturlige badebasseng, fortsatt blir en populær attraksjon.

2020

Innflytting felt 1

 

Dette er den milepælene vi gleder oss mest til; familier som flytter inn i nye, flotte boliger på Skorpa! Når disse familiene flytter til Skorpa, vil de bo midt i naturen – tett på byen! De vil forhåpentligvis trives i et nabolag hvor de vil nyte godt av de flotte turområdene, det gode bomiljøet, den flotte utsikten og nærheten til sentrum.

Høres dette spennende ut? Ta kontakt, så forteller vi mer!